ਅਸਲ ਚ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਓਹਦੇ ਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ

Viral

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਸੇ ਕੋਸੇ ਦਿਨ ਸਨ ਅਤੇ ਰਜਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉ ਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਪਈ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਸੀ।ਰ ਜ ਨੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਹਾਂ ਰਹਿ ਤੂੰ ਬੰਜਰ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰਸ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ।ਮਸਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਪ ਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ।ਵੇਖੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇ ਮੀਂ।ਰਜਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹੱ ਸ ਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਜਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਜਿ ਸ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ।ਬੰਜਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਜਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਸੀ।ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆ ਪ ਣੀ ਛੋਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਸੀ।

ਇਹ ਦੇਖ ਉਹ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ।ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇ ਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭ ਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *