90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱ ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਪੈ ਟ ਰੋ ਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮ ਰਾਂ ਗੇ

Viral

ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅੱਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਤੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮਿਟ ਦੇ ਖਿ ਲਾ ਫ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋ ਧ ਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁ ਗ ਤਾ ਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਕਿ ਮਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਤੱਕ ਰੋ ਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ

ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 14 ਦਿਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੱਲ 14 ਦਿਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱ ਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋ ਉਹਨਾ ਦੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੰਨਾ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸ ਬੰ ਧੀ ਪਹਿਲਾ ਤਾ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀ ਇੱਥੇ ਧ ਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮ ਜ ਬੂ ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 14 ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ 14 ਦਿਨਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟੈਂ ਟ ਲਗਾ ਕੇ ਧ ਰ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱ ਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦੀ ਕੁ ਰ ਬਾ ਨੀ ਕਰਨ ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਹੱਟਾਗੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *