ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ

Viral

ਇੱਕ ਪਲਵਿੰਦਰ ਨਾਮੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮ ਸਾਂ ਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਲਿੰ ਗ ਢਿੱ ਲਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਕੁੱਝ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਿਆ।

ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਲ਼ ਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਐਨਾ ਚਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਫ਼ਿਰ ਇੰਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਡਲ ਜੌਨੀ ਸੈਂਸ ਦੀ ਐਡ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।

ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਮ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਲਿੰ ਗ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *